-- PROTECH2SAVE

alt

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej jest partnerem projektu Unii Europejskiej ProteCHt2save, którego celem jest przygotowanie planów ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego przed nagłymi zdarzeniami meteorologicznymi.

Projekt finansowany jest z programu Interreg Europa Środkowa, współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w EUROPIE ŚRODKOWEJ.

Partnerzy projektu:

  • Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Czeskiej Akademii Nauk;
  • Uniwersytet Kształcenia Ustawicznego Krems Dunaj Uniwersytet w Krems, Austria;
  • Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej, Polska;
  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku – Białej, Polska;
  • Gmina Ferrara, Włochy;
  • Dzielnica Pragi Troja, Czechy;
  • Województwo Baranja, Węgry;
  • Miasto Kastela, Chorwacja;
  • Gmina Kocevje, Słowenia;

Czas trwania: 1.07.2017 – 30.06.2020.

Dodatkowe informacje o projekcie dostępne na stronie:www.interreg-central.eu


Strona Główna Powiat Bielski