Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego

ul. PIASTOWSKA 40
43-300 BIELSKO-BIAŁA
Telefon (33) 8136-872

Do zadań Pełnomocnika należy prowadzenie wielostronnych działań skierowanych na budowę społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym oraz współpraca ze Związkiem Powiatów Polskich w realizacji projektów ogólnopolskich dotyczących tej problematyki.


Główny specjalista
Alina Macher, tel. (33) 813-68-72, pok. 308