"Centrum" Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon (33) 812- 65- 06, (33) 811- 81- 44
www.sdscentrum.edupage.org

Zadania
"Centrum" Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej jest powiatowym ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które ukończyły obowiązek szkolny. Istnieje od 1990 roku i prowadzi działalność w 4 ośrodkach: na terenie Bielska-Białej oraz w Bestwinie. Dysponuje miejscami dla 115 osób. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.30.
Celem działalności "Centrum" jest rehabilitacja społeczna dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Rehabilitacja zmierza do ogólnego rozwoju uczestników terapii, poprawy Ich sprawności psychofizycznej, zaradności osobistej oraz przystosowania do możliwie niezależnego i samodzielnego życia w środowisku, poprzez:

  • ogólne usprawnianie, udział uczestników w zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych,
  • rozwijanie umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego,
  • przygotowanie do życia w środowisku społecznym poprzez dostęp do kultury, oświaty i rekreacji,
  • prowadzenie zróżnicowanych form terapii zajęciowej w tym organizowanie terapii przez pracę,
  • usprawnianie lecznicze (rehabilitacja ruchowa),
  • prowadzenie poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i korzystanie z pomocy pracownika socjalnego,
  • prowadzenie socjalizacji i integrowanie ze środowiskiem, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki, a także w czasie organizowanych zajęć na zewnątrz.

Dyrektor
Rozetta Michnik