Sesje Rady Powiatu


Uchwały Rady Powiatu

Imienne wykazy głosowań radnych

Protokoły z sesji Rady Powiatu
Terminy sesji Rady Powiatu

Plan pracy Rady Powiatu na 2018 rok.

styczeń
1. Spotkanie noworoczne Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
3. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 r.

Realizacja:
 • Biuro Rady Powiatu
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisje stałe Rady

luty
1. Informacja o stanie dróg powiatowych i komunikacji na terenie powiatu bielskiego oraz poziomu wykonania ich remontów i modernizacji.
2. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za rok 2017.

Realizacja:
 • Zarząd Dróg Powiatowych
 • Komisja Gospodarki Transportu i Rozwoju Gospodarczego
 • Komisje stałe Rady

marzec
1. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów nt. działalności w 2017 r.

Realizacja:
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów

kwiecień
1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017 r, wraz z wykazem potrzeb i oceną zasobów pomocy społecznej w powiecie bielskim.
2. Sprawozdanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2017 r.

Realizacja:
 • Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

maj
1. Informacja o sytuacji powiatowych placówek służby zdrowia.
2. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2020 r.” za rok 2017.

Realizacja:
 • Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Zarząd Powiatu

czerwiec
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2017 r. wraz z informacjami towarzyszącymi i stosownymi opiniami.
2. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2017 r.

Realizacja:
 • Komisja Rewizyjna

 sierpień
1. Przygotowanie szkół ponadgimnazjalnych do roku szkolnego 2018/2019.

Realizacja:
 • Komisja Edukacji, Kultury i Sztuki

wrzesień
1. Aktualne problemy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie powiatu bielskiego.
2. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.

Realizacja:
 • Komisja Porządku Publicznego
 • Zarząd Powiatu

październik
1. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
2. Podsumowanie pracy Rady oraz jej komisji w kadencji 2014-2018.

Realizacja:
 • Komisja Edukacji, Kultury i Sztuki.

listopad
1. Przedłożenie przez Zarząd Powiatu projektu budżetu na 2019 r.

Realizacja:
 • Zarząd Powiatu

grudzień
1. Przyjęcie budżetu powiatu na 2019 r.
2. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2019 r.

Realizacja:
 • Zarząd Powiatu