Sesje Rady Powiatu


Uchwały Rady Powiatu

Imienne wykazy głosowań radnych

Protokoły z sesji Rady Powiatu
Terminy sesji Rady Powiatu
Interpelacje i zapytania radnych
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Plan pracy Rady Powiatu na 2019 rok.

styczeń
1. Spotkanie noworoczne Rady Powiatu.

Realizacja:
 • Biuro Rady Powiatu

luty
1. Informacja o stanie dróg powiatowych i komunikacji na terenie powiatu bielskiego oraz poziomu wykonania ich remontów i modernizacji.

Realizacja:
 • Zarząd Dróg Powiatowych
 • Komisja Gospodarki Transportu i Rozwoju Gospodarczego

marzec
1. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów nt. działalności w 2018 r.

Realizacja:
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów

kwiecień
1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2018 r, wraz z wykazem potrzeb i oceną zasobów pomocy społecznej w powiecie bielskim.
2. Sprawozdanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2018 r.

Realizacja:
 • Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

maj
1. Informacja o sytuacji powiatowych placówek służby zdrowia.

Realizacja:
 • Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

czerwiec
1. Udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 2018 r.
2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2018 r. wraz z informacjami towarzyszącymi i stosownymi opiniami
3. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 r.

Realizacja:
 • Komisja Rewizyjna

 sierpień
1. Przygotowanie szkół ponadgimnazjalnych do roku szkolnego 2019/2020.

Realizacja:
 • Komisja Edukacji, Kultury i Sztuki

wrzesień
1. Aktualne problemy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie powiatu bielskiego.
2. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.

Realizacja:
 • Komisja Porządku Publicznego
 • Zarząd Powiatu

październik
1. Informacja o aktualnych problemach w ochronie środowiska w powiecie bielskim.
2. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bielskiego.
3. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

Realizacja:
 • Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Komisja Edukacji,Kultury i Sztuki

listopad
1. Omówienie realizacji zadań w zakresie promocji powiatu bielskiego ze szczególnym uwzględnieniem kultury,turystyki i sportu.
2. Przedłożenie przez Zarząd Powiatu projektu budżetu na 2020 r.

Realizacja:
 • Komisja Promocji,Turystyki, Sportu
 • Zarząd Powiatu

grudzień
1. Przyjęcie budżetu powiatu na 2020 r.
2. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2020 r.

Realizacja:
 • Zarząd Powiatu