Kluby radnych

Kadencja 2014-2018


Klub Radnych Rodzina, Prawo, Wspólnota
Jerzy Kubik - Przewodniczący Klubu
Jan Borowski- Członek Klubu
Helena Byrdy-Przybyła- Członek Klubu
Władysława Gańczarczyk- Członek Klubu
Bolesław Jonkisz- Członek Klubu
Dorota Nikiel- Członek Klubu
Stanisław Pięta- Członek Klubu
Andrzej Płonka- Członek Klubu
Miłosz Zelek- Członek Klubu

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Grzegorz Szetyński - Przewodniczący Klubu
Barbara Adamska- Członek Klubu
Krzysztof Chodorowski- Członek Klubu
Józef Herzyk- Członek Klubu
Jan Stanclik- Członek Klubu

Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe
Grzegorz Gabor - Przewodniczący Klubu
Katarzyna Adamiec- Członek Klubu
Grzegorz Gawęda- Członek Klubu
Stanisław Górny- Członek Klubu
Adam Handzlik - Członek Klubu
Jacek Staszek- Członek Klubu

Klub Radnych Nowa Inicjatywa
Sławomir Masny - Przewodniczący Klubu
Marcin Dziki- Członek Klubu
Grzegorz Kotowicz- Członek Klubu
Ewa Kmiecik - Wronowicz- Członek Klubu
Bogusław Stolarczyk- Członek Klubu

Radni niebędący członkami Klubów Radnych
Janina Janica-Piechota
Stanisław Łaciak