„Fundamentem szczęścia jest zdrowie, także zdrowie psychiczne”

Przekazujemy w Państwa ręce uaktualniony „Przewodnik o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim” oraz „Ulotkę informującą o dostępnych formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Publikacje te zawierają szczegółowe informacje dotyczące opieki zdrowotnej i pomocy instytucjonalnej z jakiej mogą korzystać mieszkańcy powiatu bielskiego, zawierają informacje gdzie można zwrócić się o pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z niniejszych materiałów.

Przewodnik 2018

Ulotka


Konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu zdrowia publicznego

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu zdrowia publicznego: „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności poprzez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”.

Szczegóły w załącznikach.

Uchwała wybór oferty Psychiatria

Uchwała Zarzadu Powiatu o ogłoszeniu Konkursu

Ogłoszenie

Konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu zdrowia publicznego

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego: „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka szyjki macicy i raka jądra.

Szczegóły w załącznikach.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

Uchwała

Ogłoszenie

VII Powiatowy Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej zaprasza uczniów klas IV-VI w roku szkolnym 2018/2019 szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego do udziału w VII Powiatowym Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy.Etapy: szkolny, powiatowy czerwiec-październik 2018 r.Konkurs organizowany przy współpracy Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej

Szczegóły w załącznikach.

Regulamin Konkursu

Załącznik Nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ogłasza I Powiatowy Konkurs
Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

Ogłasza I Powiatowy Konkurs „Lepiej zapobiegać niż leczyć” dla dzieci i młodzieży z klas V- VII ze szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego, w ramach prowadzenia działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat dobrej jakości życia i właściwych postaw wobec zdrowia.

Szczegóły w załącznikach.

2.Uchwała zał. nr 1 ogłoszenie

5.Uchwała załącznik nr 2- Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

VI Powiatowy Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu bielskiego,

do udziału w VI Powiatowym Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy.

Etapy: szkolny, powiatowy październik – grudzień 2017 r.

Konkurs organizowany przy współpracy Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej.

Szczegóły w załącznikach.

Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu


Konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2017 r. (Uchwała Nr 281/2017) podjął decyzje o wydłużeniu terminu składania ofert w konkursie ogłoszonym w dniu 30 czerwca 2017 r.Na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego:Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne,rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności poprzez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.Oferty można składać do dnia 16 sierpnia 2017 r.Szczegóły dot. Konkursu w plikach:
Ogłoszenie
Uchwała
Uchwała