VI Powiatowy Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu bielskiego,

do udziału w VI Powiatowym Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy.

Etapy: szkolny, powiatowy październik – grudzień 2017 r.

Konkurs organizowany przy współpracy Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej.

Szczegóły w załącznikach.

Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu


Konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2017 r. (Uchwała Nr 281/2017) podjął decyzje o wydłużeniu terminu składania ofert w konkursie ogłoszonym w dniu 30 czerwca 2017 r.Na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego:Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne,rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności poprzez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.Oferty można składać do dnia 16 sierpnia 2017 r.Szczegóły dot. Konkursu w plikach:
Ogłoszenie
Uchwała
Uchwała

Przewodnik

Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim.
Pobierz plik w formacie doc

Nie musisz palić papierosów

Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej organizuje konkurs na prezentację multimedialną pt. „Nie musisz palić papierosów”. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu bielskiego.
REGULAMIN KONKURSU

Wyjdź na spotkanie – zaradź samotności

Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej organizuje konkurs na pracę plastyczną pt. „Wyjdź na spotkanie – zaradź samotności” . Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu bielskiego.
REGULAMIN KONKURSU

Dbajmy o zdrowie po pięćdziesiątce

Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej zorganizował we współpracy w Urzędem Gminy w Porąbce spotkanie dla osób po 50-ce na temat zdrowego stylu życia. Odbyło się ono 27 lipca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce.

Czytaj więcej...