Wybór oferty na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej dokonał wyboru oferty na realizacje w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego „prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka szyjki macicy i raka jądra”.

Szczegóły w załącznikach:

Uchwała nr 341 2019