„Fundamentem szczęścia jest zdrowie, także zdrowie psychiczne”

Przekazujemy w Państwa ręce uaktualniony „Przewodnik o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim” oraz „Ulotkę informującą o dostępnych formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Publikacje te zawierają szczegółowe informacje dotyczące opieki zdrowotnej i pomocy instytucjonalnej z jakiej mogą korzystać mieszkańcy powiatu bielskiego, zawierają informacje gdzie można zwrócić się o pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z niniejszych materiałów.

Przewodnik 2018

Ulotka