Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 2019

W tym roku Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej organizuje Polsko-Czeskie Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 2019 dla placówek z powiatu bielskiego oraz miasta Frydek-Mistek, które odbędą się w dniach 25, 26 i 29 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury w Kozach.Tegoroczne spotkania odbędą się w ramach mikroprojektu pn.„Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska –Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Czytaj więcej...