PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NA POTOKU ZIMNIK WRAZ Z DOJAZDAMI DO OBIEKTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1404S BYSTRA- HUCISKO-ŁODYGOWICE W MIEJSCOWOŚCI WILKOWICE

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

„PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NA POTOKU ZIMNIK WRAZ Z DOJAZDAMI DO OBIEKTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1404S BYSTRA- HUCISKO-ŁODYGOWICE W MIEJSCOWOŚCI WILKOWICE”Projekt jest jedną z wielu inwestycji o charakterze drogowym współfinansowanych ze środków unijnych, które Zarząd Powiatu Bielskiego przeprowadził w latach 2007-2013.

Przedmiotem projektu była  przebudowa mostu drogowego wraz dojazdami w ciągu drogi powiatowej 1404S Bystra-Hucisko-Łodygowice w miejscowości Wilkowice, celem poprawy funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci dróg powiatowych, uzupełniającej kluczową sieć drogową Województwa Śląskiego. Pozwoliło to znacząco podwyższyć bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz komfort przejazdu na trasie łączącej Powiat Bielski z Powiatem Żywieckim. Realizacja przedsięwzięcia, za którą odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych, przebiegała od czerwca do listopada 2009r.

Przebudowywany obiekt miał skorodowaną konstrukcję (dźwigary stalowe), co kwalifikowało go do natychmiastowej przebudowy. Stan mostu, który zlokalizowany jest na potoku Zimnik, w ciągu drogi 1404S nie odpowiadał wymaganiom, stawianym obiektom mostowym, na których odbywa się ruch tak nasilony ruch pojazdów samochodowych.  Realizacja inwestycji pozwoliła bowiem na poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych drogi powiatowej 1404S do poziomu, który wymuszony jest obecną i przyszłą intensywnością ruchu samochodowego odbywającego się na tej trasie. Dzięki niej zlikwidowane całkowicie zostało zagrożenie, związane z ewentualnym zamknięciem 1404S dla ruchu samochodowego, odbywającego się pomiędzy Powiatem Bielskim i Żywieckim, w związku ze złym stanem technicznym konstrukcji mostu na potoku Zimnik.

Po zakończeniu realizacji inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki:

* przebudowano 1 obiekt mostowy

* przebudowano 0,25km drogi dojazdowej do mostu

* wybudowano 0,25km chodników

* przebudowano 1 skrzyżowanie

* nośność przebudowanego obiektu mostowego wzrosła z 70 do 100 kN/oś

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 037 455,3 zł z czego 1 731 837,01 zł zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/”