Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańcow Powiatu Bielskiego

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

 

ZASPOKOJENIE POTRZEB Z ZAKRESU TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

http://rpo.slaskie.pl/

Powiat Bielski - beneficjent projektu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn: „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.2 Transport publiczny. Całkowita wartość projektu wynosi 18 281 334,00 zł, w tym dofinansowanie 14 924 881,07 zł, co stanowi 81,64% wartości inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego planowana jest na kwiecień 2011r.
Przedmiotem projektu jest zakup 35 sztuk nowoczesnych środków transportu, celem ukształtowania efektywnego i zintegrowanego system transportu publicznego powiatu bielskiego. Tabor, jaki zostanie zakupiony w ramach projektu zróżnicowany będzie pod względem wielkościowym - oprócz dużych pojazdów 10m i 12m , zapewniającym możliwość przewożenia od 80-110 osób, podjęto także decyzję o zakupie mniejszych autobusów – 7m i 8m, które zagwarantują optymalne warunki obsługi linii rzadziej uczęszczanych, charakteryzujących się mniejsza frekwencją podróżnych, a także doskonale nadających się do eksploatacji poza godzinami szczytu.