Rozstrzygnięcia Rok 2019

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w II półroczu 2019 roku w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - polegającego na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla uczestniczek i uczestników projektu „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- rozstrzygnięcie_rehabilitacja_2_2019

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w II półroczu 2019 roku w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - polegającego na zapewnieniu transportu, w tym specjalistycznego w celu wspierania procesu zapobiegania wykluczeniu społecznemu uczestniczek i uczestników projektu „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do miejsc wdrażania form wsparcia.

- rozstrzygnięcie_transport_2_2019

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w II półroczu 2019 roku w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - polegającego na świadczeniu usług o charakterze zdrowotnym w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych wśród uczestniczek i uczestników projektu „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Rrozstrzygnięcie - usł zdrowotne.2_2019

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - polegającego na działalności w zakresie aktywizacji zawodowej oraz usług wspierających proces aktywizacji zawodowej wśród uczestniczek i uczestników projektu „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie wdrażanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białe

- Rozstrzygnięcie konkursu - aktywizacja zawodowa - projekt UE

Rozstrzygnięcie  konkursu ofert - Kultura 2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 rok.

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura 2019
- Załącznik nr 1 opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 kosztorys wzór
- Sprawozdanie wzór

Rozstrzygnięcie  konkursu ofert - Turystyka 2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2019 r.

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Turystyka 2019
- Załącznik nr 1 opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 kosztorys wzór
- Sprawozdanie wzór

Rozstrzygnięcie  konkursu ofert - Sport 2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 r.

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura fizyczna 2019
- Załącznik nr 1 opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 kosztorys wzór
- Sprawozdanie wzór

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - polegającego na świadczeniu usług o charakterze zdrowotnym w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych wśród uczestniczek i uczestników projektu „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Roztrzygniecie konkursu - zdrowie_1_2019


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - polegającego na zapewnieniu transportu, w tym specjalistycznego w celu wspierania procesu zapobiegania wykluczeniu społecznemu uczestniczek i uczestników projektu „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do miejsc wdrażania form wsparcia.

- Roztrzygniecie konkursu - transport_1_2019


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - polegającego na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla uczestniczek i uczestników projektu „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Rozstrzygnięcie konkursu_rehabilitacja_PAI_1_2019


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERTna realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w latach 2019 – 2022 w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na:
  1. 89 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych,
  2. 65 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci
  3. i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety),
  4. 28 miejsc dla osób w podeszłym wieku.

- Rozstrzygniecie Konkurs DPS 2019-2022