Rozstrzygnięcia Rok 2018

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ – ORGANIZACJA WIGILII BOŻEGO NARODZENIA DLA OSÓB  BEZDOMNYCH I SAMOTNYCH W 2018 ROKU.

- Rozstrzygniecie Wigila 2018

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - polegającego na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla uczestniczek i uczestników projektu „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Rehabilitacja

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - polegającego na zorganizowaniu wyjazdowego Treningu usprawniającego związanego z kreowaniem własnego wizerunku dla uczestniczek i uczestników projektu „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Trening

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - polegającego na zapewnieniu transportu, w tym specjalistycznego w celu wspierania procesu zapobiegania wykluczeniu społecznemu uczestniczek i uczestników projektu „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do miejsc wdrażania form wsparcia.

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - polegającego na świadczeniu usług o charakterze zdrowotnym w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych wśród uczestniczek i uczestników projektu „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert


Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura 2018

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok.

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura 2018
- Załącznik nr 1 opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 kosztorys wzór
- Sprawozdanie wzór

Rozstrzygnięcie  konkursu ofert - Turystyka 2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2018 r.

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Turystyka 2018
- Załącznik nr 1 opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 kosztorys wzór
- Sprawozdanie wzór

Rozstrzygnięcie  konkursu ofert - Sport 2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 r.

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura fizyczna 2018
- Załącznik nr 1 opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 kosztorys wzór
- Sprawozdanie wzór