Rozstrzygnięcia Rok 2016


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych w 2016 roku.

- Rozstrzygnięcie konkursu_Wigilia 2016

Rozstrzygnięcie  konkursu ofert - Kultura 2016

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok.

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura 2016
- Umowa wzór
- Załącznik nr 1 zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 zaktualizowany harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 zaktualizowany kosztorys wzór
- Sprawozdanie wzór

Rozstrzygnięcie  konkursu ofert - Turystyka 2016

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2016 r.

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Turystyka 2016
- Umowa wzór
- Załącznik nr 1 zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 zaktualizowany harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 zaktualizowany kosztorys wzór
- Sprawozdanie wzór

Rozstrzygnięcie  konkursu ofert - Sport 2016

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2016 r.

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Sport 2016
- Umowa wzór
- Załącznik nr 1 zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 zaktualizowany harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 zaktualizowany kosztorys wzór
- Sprawozdanie wzór