Ogłoszenia Na Rok 2018

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ – ORGANIZACJA WIGILII BOŻEGO NARODZENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH I SAMOTNYCH W 2018 ROKU.

- ogłoszenie konkursu - Wigilia 2018.pdf

- Regulamin komisji konkursowej - Wigilia 2018.pdf

- regulamin konkursu - Wigilia 2018.pdf

- Wzór oferty.doc

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2018 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - POLEGAJĄCEGO NA ZORGANIZOWANIU WYJAZDOWEGO TRENINGU USPRAWNIAJĄCEGO ZWIĄZANEGO Z KREOWANIEM WŁASNEGO WIZERUNKU DLA UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

- ogłoszenie konkursu trening usprawniający.pdf

- Regulamin komisji trening usprawniający.doc

- Wzór oferty.doc

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2018 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG REHABILITACYJNYCH DLA UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

- Ogłoszenie konkursu rehabilitacja.pdf

- Regulamin komisji rehabilitacja.doc

- Wzór oferty.doc

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2018 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG O CHARAKTERZE ZDROWOTNYM W ZAKRESIE PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH WŚRÓD UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

- Ogłoszenie o konkursie usług zdrowotnych.pdf

- Regulamin komisji usług zdrowotnych.pdf

- Wzór oferty.doc

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2018 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - POLEGAJĄCEGO NA ZAPEWNIENIU TRANSPORTU, W TYM SPECJALISTYCZNEGO W CELU WSPIERANIA PROCESU ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DO MIEJSC WDRAŻANIA FORM WSPARCIA.

- Ogłoszenie o konkursie transport.pdf

- Regulamin komisji transport.pdf

- Wzór oferty.doc

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2018 ROKU.

- Uchwała kultura fizyczna konkurs 2018.pdf

- Załącznik do uchwały - ogłoszenie konkursu kultura fizyczna 2018.pdf

- Wzór oferty na realizację zadania publicznego 2018.doc

- Instrukcja wypełnienia oferty na realizację zadania publicznego 2018.pdf

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2018 ROKU.

- Uchwała kultura konkurs 2018.pdf

- Załącznik do uchwały - ogłoszenie konkursu kultura 2018.pdf

- Wzór oferty na realizację zadania publicznego 2018.doc

- Instrukcja wypełnienia oferty na realizację zadania publicznego 2018.pdf

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W 2018 ROKU.

- Uchwała turystyka konkurs 2018.pdf

- Załącznik do uchwały - ogłoszenie konkursu turystyka 2018.pdf

- Wzór oferty na realizację zadania publicznego 2018.doc

- Instrukcja wypełnienia oferty na realizację zadania publicznego 2018.pdf