Ogłoszenia Na Rok 2016

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych w 2016 roku

- Uchwała - wigilia 2016.doc
- Ogłoszenie konkursu -zał. nr 1.doc
- Regulamin konkursu - zał nr 2.doc
- Regulamin komisji - zał nr 4.doc
- Sposób przekazania i rozliczenia dotacji - zał. nr 3.doc
- wzór - oferta.doc
- wzór - sprawozdanie.doc

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku

- Uchwała konkurs turystyka 2016.doc
- Załącznik nr 1 do uchwały ogłoszenie konkursu turystyka 2016.doc
- Załącznik nr 2 do uchwały - sposób przekazania i rozliczenia dotacji turystyka 2016.doc
- Oferta wzór.doc
- Instrukcja wypełniania oferty.pdf
- Umowa wzór.doc
- Załącznik nr 1 do umowy – zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór.doc
- Załącznik nr 2 do umowy - zaktualizowany harmonogram wzór.doc
- Załącznik nr 3 do umowy - zaktualizowany kosztorys wzór.doc
- Sprawozdanie wzór.doc

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

- Uchwała konkurs sport 2016.doc
- Załącznik nr 1 do uchwały ogłoszenie konkursu sport 2016.doc
- Załącznik nr 2 do uchwały - sposób przekazania i rozliczenia dotacji sport 2016.doc
- Oferta wzór.doc
- Instrukcja wypełniania oferty.pdf
- Umowa wzór.doc
- Załącznik nr 1 do umowy – zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór.doc
- Załącznik nr 2 do umowy - zaktualizowany harmonogram wzór.doc
- Załącznik nr 3 do umowy - zaktualizowany kosztorys wzór.doc
- Sprawozdanie wzór.doc

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

- Uchwała konkurs kultura 2016.doc
- Załącznik nr 1 do uchwały ogłoszenie konkursu kultura 2016.doc
- Załącznik nr 2 do uchwały - sposób przekazania i rozliczenia dotacji kultura 2016.doc
- Oferta wzór.doc
- Instrukcja wypełniania oferty.pdf
- Umowa wzór.doc
- Załącznik nr 1 do umowy – zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór.doc
- Załącznik nr 2 do umowy - zaktualizowany harmonogram wzór.doc
- Załącznik nr 3 do umowy - zaktualizowany kosztorys wzór.doc
- Sprawozdanie wzór.doc

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r.

- Ogłoszenie konkursu.doc
- Załącznik nr 1 Wzór oferty.doc
- Załącznik nr 2 Wzór umowy.doc
- Załącznik nr 3 Wzór sprawozdania.doc
- Załącznik nr 4.doc
- Załącznik nr 5.doc
- Załącznik nr 6.doc
- Uchwała zarządu - nieodpłatna pomoc prawna.doc