Nabór do Komisji Rok 2019

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2020 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG O CHARAKTERZE ZDROWOTNYM W ZAKRESIE PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH WŚRÓD UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

- Ogłoszenie o naborze do komisji_usł. zdrowotne_2020.pdf
- ZAŁ. 1 - Formularz zgłoszeniowy_usł. zdrowotne_2020.doc
- ZAŁ. 2- Zgoda _dane_osobowe_usł. zdrowotne_2020.doc
- ZAŁ. 3 - Regulamin komisji_usł. zdrowotne_2020.doc
- Uchwała_432_2019_komisja usł. zdrowotne.pdf


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2020 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – POLEGAJĄCEGO NA ZAPEWNIENIU TRANSPORTU, W TYM SPECJALISTYCZNEGO W CELU WSPIERANIA PROCESU ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DO MIEJSC WDRAŻANIA FORM WSPARCIA.

- Ogłoszenie o naborze do komisji_transport_2020.pdf
- ZAŁ. 1 - Formularz zgłoszeniowy_transport_2020.doc
- ZAŁ. 2- Zgoda _dane_osobowe_transport_2020.doc
- ZAŁ. 3 - Regulamin komisji_transport_2020.doc
- Uchwała 433_2019_komisja_transport.pdf


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2020 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG REHABILITACYJNYCH DLA UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

- Ogłoszenie o naborze do komisji_rehabilitacja_2020.pdf
- ZAŁ. 1 - Formularz zgłoszeniowy_rehabilitacja_2020.doc
- ZAŁ. 2- Zgoda _dane_osobowe_rehabilitacja_2020.doc
- ZAŁ. 3 - Regulamin komisji_rehabilitacja_2020.doc
- Uchwała_431_2019_komisja_usł. rehabilitacyjne.pdf


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ – ORGANIZACJA WIGILII BOŻEGO NARODZENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH I SAMOTNYCH.

- Nabór_do _komisji_Wigilia_2019.pdf
- Załącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji 2019.pdf
- Załącznik Nr 2- regulamin komisji.doc


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – POLEGAJĄCEGO NA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ USŁUG WSPIERAJĄCYCH PROCES AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WŚRÓD UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, W ZAKRESIE WDRAŻANYM PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU-BIAŁEJ.

- Nabór do komisji_aktywizacja zawodowa.pdf
- Zalacznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji 2019_aktywizacja zawodowa.doc
- Zalacznik Nr 2- regulamin komisji_aktywizacja zawodowa.doc
- Uchwała_powołanie Komisji_aktywizacja zawodowa_2019.pdf
- Regulamin Komisji_aktywizacja zawodowa_2019.pdf


INFORMACJA O POWOŁANIU KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO W 2019 ROKU W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

- Uchwała nr 72019 w sprawie powołania Komisji Konkursowych.pdf
- Załącznik do uchwały nr 72019 regulamin.pdf


OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO NA ROK 2019 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

- Ogłoszenie ws. naboru kandydatów do komisji konkursowych 2019.pdf
- Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do komisji do opiniowania ofert kultura, turystyka, sport 2019.doc
- Załącznik nr 2 - Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.pdf

- Załącznik nr 3 - Regulamin pracy Komisji Konkursowych do opiniowania ofert 2019.pdf


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG O CHARAKTERZE ZDROWOTNYM W ZAKRESIE PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH WŚRÓD UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

- Nabór do komisji_usł. zdrowotne 2019.pdf
- Zalacznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji 2019_usl.zdrow.doc
- Zalacznik Nr 2- regulamin komisji_usł.zdrow.doc


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – POLEGAJĄCEGO NA ZAPEWNIENIU TRANSPORTU, W TYM SPECJALISTYCZNEGO W CELU WSPIERANIA PROCESU ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DO MIEJSC WDRAŻANIA FORM WSPARCIA

- Nabór do komisji_transport 2019.pdf
- Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy do komisji 2019_transport.doc
- Zalacznik Nr 2- regulamin komisji_transport.doc


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG REHABILITACYJNYCH DLA UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

- Nabór do komisji-usł. rehabilit.2019.pdf
- ZAŁ. 1 - Formularz zgłoszeniowy_rehabilitacja2019.doc
- ZAŁ. 2 - Regulamin komisji_rehabilitacja2019.doc