Nabór do Komisji Rok 2016

Nabór kandydatów do Komisji konkursowych do oceny ofert 2016

Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w roku 2016 w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych

- Ogłoszenie nabór do komisji-2016.doc
- Załącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji 2016.doc
- Załącznik Nr 2- regulamin komisji.doc


Nabór kandydatów do Komisji konkursowych do oceny ofert 2016

INFORMACJA O POWOŁANIU KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO W 2016 ROKU W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

- Uchwała powołanie komisji konkursowych 2016.doc
- Załącznik nr 1 regulamin komisji kultura.doc
- Załącznik nr 2 regulamin komisji turystyka.doc
- Załącznik nr 3 regulamin komisji sport.doc


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2016 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

- ogłoszenie naboru do komisji.doc
- Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy do komisji kultura, turystyka, sport.doc
- Załącznik nr 2 – regulamin naboru do Komisji – kultura.doc
- Załącznik nr 3 – regulamin naboru do Komisji – sport.doc
- Załącznik nr 4 – regulamin naboru do Komisji – turystyka.doc