Nabór do Komisji Rok 2014


Nabór kandydatów do Komisji konkursowych do oceny ofert 2014

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2014 W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ – ORGANIZACJA WIGILII BOŻEGO NARODZENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH I SAMOTNYCH

- ogłoszenie naboru do komisji.doc
- załącznik nr 1-formularz zgłoszeniowy do komisji.doc
- załącznik nr 2-regulamin komisji.doc

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2014 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

- ogłoszenie naboru do Komisji
- załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy do komisji kultura, turystyka, sport
- załącznik nr 2 – regulamin naboru do Komisji – kultura
- załącznik nr 3 – regulamin naboru do Komisji – sport
- załącznik nr 4 – regulamin naboru do Komisji – turystyka


- uchwała powołanie komisji konkursowych 2014
- załącznik nr 1 - regulamin komisji-kultura
- załącznik nr 2 - regulamin do komisji-turystyka
- załącznik nr 3 - regulamin do komisji-sport


Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w latach 2014-2018 w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej

-ogłoszenie-nabór do komisji
-załącznik nr 1- formularz zgłoszeniowy
-załącznik nr 2- regulamin komisji


Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w roku 2013 w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych

-ogłoszenie-nabór do komisji
-załącznik nr 1- formularz zgłoszeniowy
-załącznik nr 2- regulamin komisji