Nabór do Komisji Rok 2015

 Nabór kandydatów do Komisji konkursowych do oceny ofert 2015

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE POWIERZENIA PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2016r.

- informacja o wyniku naboru.pdf

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE POWIERZENIA PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2016R.

- ogłoszenie naboru do komisji.doc
- załącznik nr 1-formularz zgłoszeniowy do komisji.doc
- załącznik nr 2-regulamin komisji konkursowej.doc

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2015 W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ – ORGANIZACJA WIGILII BOŻEGO NARODZENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH I SAMOTNYCH

- ogłoszenie naboru do komisji.doc
- załącznik nr 1-formularz zgłoszeniowy do komisji.doc
- załącznik nr 2-regulamin komisji.doc

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2015 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

- uchwała powołanie komisji konkursowych 2015
- załącznik nr 1 regulamin komisji kultura
- załącznik nr 2 regulamin komisji turystyka
- załącznik nr 3 regulamin komisji sport


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2015 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

- ogłoszenie naboru do komisji
- załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy do komisji kultura, turystyka, sport
- załącznik nr 2 – regulamin naboru do Komisji – kultura
- załącznik nr 3 – regulamin naboru do Komisji – sport
- załącznik nr 4 – regulamin naboru do Komisji – turystyka