Obiekty sakralne w Gminie Porąbka

Poniższa ulotka prezentuje obiekty sakralne znajdujące się na terenie Gminy Porąbka, które zostały wpisane do rejestru zabytków i poddane pracom konserwatorskim dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Porąbki. Należą do nich: Pomnik Męki Pańskiej na cmentarzu w Czańcu, Kaplica św. Urbana w Porąbce oraz Pomnik Jezusa Nazaretańskiego mieszczący się przy kościele w Porąbce.

Ulotka w załączniku.


Ulotka.pdf