Rekrutacja


Rekrutacja elektroniczna

(stan na 07 lipca 2015 r.)

 

Wyniki naboru do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Bielski

  I. Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach

Liczba uczniów klas pierwszych: 79


  II. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica w Czechowicach-Dziedzicach

Liczba uczniów klas pierwszych: 160, z czego:

 1. Technikum Nr 1 – 99 uczniów, w tym:
  1. technik logistyk – 34
  2. technik żywienia i usług gastronomicznych – 17
  3. technik mechatronik – 31
  4. technik informatyk – 17
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 61 uczniów

 

  III. Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach

Liczba uczniów klas pierwszych: 66 z czego:

 1. Technikum Nr 2 – 66 uczniów, w tym:
  1. fototechnik – 15
  2. technik organizacji reklamy – 20
  3. technik informatyk – 21
  4. technik elektryk – 10
 2. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące – 0

nabór przedłużony do 15.07.2015

 

  IV. Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach

Liczba uczniów klas pierwszych: 35, z czego:

 1. Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk – 15 uczniów
 2. Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk – 20 uczniów