Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/20151.

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych


1 września 2014 r.


2.

Zimowa przerwa świąteczna


22 – 31 grudnia 2014 r.


3.

Ferie zimowe

19 stycznia – 1 lutego 2015 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

26 stycznia – 8 lutego 2015 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

2 – 15 lutego 2015 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

16 lutego – 1 marca 2015 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie


4.

Wiosenna przerwa świąteczna


2 – 7 kwietnia 2015 r.

5.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej


ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

6.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum


ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

7.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych
(z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8)


9 stycznia 2015 r.
lub
24 kwietnia 2015 r.

8.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych


9 stycznia 2015 r.
lub
26 czerwca 2015 r.9.

Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna


ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

10.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe


ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

11.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie


termin egzaminu ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem tego egzaminu


12.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


26 czerwca 2015 r.

13.

Ferie letnie


27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.