• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nominacja do Nagrody im.księdza Londzina

05 Lis 2019

Do tegorocznej edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. księdza Józefa Londzina samorząd gminy Wilamowice nominował Bronisława Chrobaka.

Przedstawiamy poniżej jego sylwetkę i dokonania.

Mieszkaniec Pisarzowic, emeryt, technik elektro – mechanik. W 1980 roku rozpoczął pracę społeczną, w spółdzielni Pracy "Bielsbud" w Bielsku – Białej był członkiem grupy, która zainicjowała utworzenie Zakładowej Komisji NSZZ Solidarność, od 1981 roku był jej przewodniczącym. Funkcję tę pełnił do ogłoszenia stanu wojennego. Po delegalizacji Solidarności kontynuował działalność społeczną poprzez udzielanie konkretnej pomocy rodzinom osób internowanych. Równocześnie zajmował się kolportowaniem w zakładach pracy ulotek i wydawnictw, które były znakiem sprzeciwu wobec działań ówczesnej władzy komunistycznej. Z tego powodu wielokrotnie zatrzymywany, prześladowany i przesłuchiwany w areszcie Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Bielsku – Białej oraz w Komendzie Powiatowej MO w Żywcu, internowany i przetrzymywany w obozie dla internowanych w Zabrzu Zaborzu. Nigdy nie zgodził się na współpracę ze służbą bezpieczeństwa PRL, ani też nie ujawnił żadnych informacji z działalności konspiracyjnej. Na mocy decyzji szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 26 stycznia 2018 roku Bronisław Chrobak uzyskał status osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz odznakę honorową wraz z legitymacją potwierdzającą jej nadanie. Po zmianach ustrojowych w Polsce po 1989 roku aktywnie uczestniczył w kampanii wyborczej do Sejmu prowadzonej przez Komitet Obywatelski na terenie gminy Wilamowice. W wyborach samorządowych w 1990 roku został wybrany radnym Rady Miejskiej w Wilamowicach, przez trzy kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Od 1996 roku należy do Akcji Katolickiej w diecezji bielsko – żywieckiej. Zainicjował i przez wiele lat współorganizował cykliczne edycje Konkursu Pieśni Patriotycznej. Był także inicjatorem i współorganizatorem konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Gminie Wilamowice", co przyczyniło się w znacznym stopniu do poprawy wizerunku gospodarstw w sołectwach. Swoją postawą zawsze przekazywał wartości społeczne i patriotyczne. Cechuje go otwartość, życzliwość i szacunek dla innych, a przy tym skromny, nie dążący do bycia w centrum, gotowy do niesienia pomocy i mający czas dla drugiego człowieka. Zawsze zainteresowany sprawami publicznymi, skuteczny mediator, umiejący udzielić fachowej porady, zwłaszcza w zakresie prowadzonych w gminie inwestycji. Cieszy się należytym szacunkiem i poważaniem wśród mieszkańców, dla wielu jego niezłomna postawa jest przykładem wzorowego społecznego i patriotycznego zachowania. Osobiście zaangażowany w przyznanie w 2018 roku przez gminę Wilamowice tytułu Honorowego Obywatela dla śp. Pułkownika WP Mariana Pilarskiego oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku jego pamięci w Pisarzowicach podczas Gminnych Obchodów 100 -lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.