• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nominacja do Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Londzina

30 Paź 2019

Władze samorządowe gminy Buczkowice nominowały do XXI edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina panią Marię Dobiję. 

Przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 17 w Rybarzowicach czterdzieści lat temu zainicjowała powstanie tej organizacji, po pięciu latach została jej przewodniczącą i funkcję tę pełni nieprzerwanie do chwili obecnej. Koło w Rybarzowicach pod jej kierownictwem liczy 164 członków i stało się największym podmiotem zrzeszającym emerytów w gminie Buczkowice. Pani Maria z wielkim poświęceniem i oddaniem organizuje i współorganizuje wiele przedsięwzięć dla "drugiej rodziny", jak nazywa rybarzowickie koło: spotkań, pielgrzymek, wycieczek, wyjazdów, wczasów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych, kursów komputerowych, kulinarnych i decoupage. Życzliwa, otwarta na potrzeby drugiego człowieka, chętna do pracy, zawsze służy radą i pomocą. W szukaniu środków finansowych i pomocy rzeczowej dla swoich podopiecznych nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Na szczególną uwagę zasługuje jej działalność związana z organizowaniem od 16 lat spotkania z okazji Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych. Aktywnie współpracuje z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Szkołą Podstawową i Przedszkolem w Rybarzowicach, Kołem Gospodyń Wiejskich, Radą Sołecką, Oddziałem Okręgowym Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku-Białej.
W codziennym życiu musi zmierzyć się z wieloma trudnościami z uwagi na swoją niepełnosprawność, lecz mimo to znajduje czas i siły na to, by pomagać innym. Jej działania ukierunkowane są na poprawę jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, najbardziej zagrożonych wykluczeniem. Jej wielkim marzeniem jest lepsze traktowanie osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo i niestrudzenie dąży do jego spełnienia. Odznaczona honorową odznaką "Za zasługi dla województwa bielskiego" i "Za zasługi dla województwa śląskiego".