• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nominacja do Nagrody im.księdza Londzina

29 Paź 2019

Do tegorocznej edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. im. ks. Józefa Londzina samorząd gminy Porąbka nominował Zespół Regionalny „Porąbczanie”.

Zespół działa w ramach struktur Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce. Od początku swego istnienia pełni funkcję kulturotwórczą.

Założycielami i pomysłodawcami Zespołu byli: Jadwiga Kołek nauczyciel muzyki, Teresa Wykręt prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej oddział w Porąbce, Barbara Caputa kierownik USC w Porąbce i ówczesny radny Rady Gminy działacz społeczny Krzysztof Pardela. Dzięki ich staraniom zorganizowano nabór do zespołu regionalnego ze szkół w Porąbce. Efekt rekrutacji był nadzwyczajny, zgłosiło się ponad 40 dzieci, dzięki czemu już w grudniu 1994 roku powstał oficjalnie Dziecięcy Zespół Regionalny. Pierwszym choreografem był Emil Bytom, kierownikiem muzycznym Stanisław Tomalik. Po pięciu miesiącach pracy zespół dał swój pierwszy koncert z okazji Dnia Matki 26 maja 1992 w Domu Kultury w Porąbce.  

W 1994 roku Zespół otrzymał rekomendację Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF, która otworzyła drogę do występów zagranicznych. Wrzesień 2000 roku zapoczątkował nowy etap historii Zespołu Porąbczanie, choreografem został Władysław Koźbiał, a kierownikiem muzycznym Roman Pękala, który tę funkcję pełni do dzisiaj. Kolejna zmiana kierownictwa artystycznego nastąpiła w 2012 roku, kiedy funkcję choreografów objęli Anna Zasada – Główka i Rafał Główka. Od tego momentu skład Zespołu powiększył się znacznie i dzieci podzielono na dwie grupy wiekowe. W związku z ogromem pracy asystentką choreografów została Anna Stanek, która z Zespołem pracuje do dziś. Od 2015 roku choreografem była Anna Tomiak, a obecnie jest Barbara Gacek.

W ostatnich latach Zespół zdobył wiele znaczących nagród i odznaczeń, m.in. Statuetkę Porąbczanina Roku, Srebrną Różę Nagrodę Gminy Porąbka, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Ślemieniu, I miejsce dla grupy młodzieżowej i II miejsce dla grupy dziecięcej w Polsko – Czeskich Spotkaniach Amatorskich Grup Artystycznych, I miejsce w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach, I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Religijnej Psallite Deo w Kętach, II miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespół Folklorystycznych w Polance Wielkiej. Zespół wiele koncertuje w kraju i zagranicą.

Wieloletnią już tradycją stał się udział Zespołu w wielu uroczystościach gminnych i kościelnych. Nowością od 2018 roku jest comiesięczny udział Zespołu i dbanie o oprawę Mysz świętej w kościele parafialnym w Porąbce. Porąbczanie angażują się także w akcje społeczne np. „Mam folklor we krwi”, polegającej na oddawaniu krwi w stroju ludowym oraz upamiętnienie Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa.

Członkostwo w Zespole nie tylko uczy miłości do swojej Małej Ojczyzny poprzez poznawanie dawnych tańców, pieśni, gwary, ale również rozwija talenty muzyczne, szczególnie młodych osób. Dba o kształtowanie wartościowych postaw społecznych, etycznych i duchowych.