• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Prestiżowa nagroda dla dyrektora Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

29 Paź 2019

Minister Zdrowia przyznał nagrodę im. bł. Gerarda, aby wyróżnić i uhonorować osoby zasłużone dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Nagroda w kategorii zarządzanie ratownictwem medycznym została przyznana dyrektorowi Wojciechowi Waligórze. Nagrodę wręczył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podczas Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Redakcja Mój Powiat rozmawia z dyrektorem BPR Wojciechem Waligórą

Serdeczne gratulacje. Czym dla Pana jest ta prestiżowa, niezwykle zaszczytna nagroda?

Odpowiem tak jak czuję, tak po ludzku. Bez wątpienia to ogromne wyróżnienie dla wszystkich pracowników bielskiego pogotowia. Bez tych lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, dyspozytorów i pracowników administracji nic pozytywnego nie był bym w stanie zrobić. Mimo, że statuetkę z wizerunkiem błogosławionego Gerarda z rąk ministra odebrałem osobiście to traktuję ją jako  nagrodę zespołową.

Proszę krótko powiedzieć o swojej pracy zawodowej.

Jestem magistrem pielęgniarstwa . Od 30 lat pracuję w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym. Pracę  rozpocząłem w 1989 r. jako sanitariusz, później dyspozytor, od 1994 r. przełożony pielęgniarek, od 2002 r. kierownik zespołów wyjazdowych i dyspozytorów, a w grudniu 2013 r. objąłem stanowisko dyrektora, które sprawuje po dzień dzisiejszy. W czasie pełnienia tej  funkcji  został utworzony podstawowy zespół ratownictwa medycznego w Wilkowicach. Ponadto doszło do wymiany całego taboru samochodowego, a także sprzętu medycznego.

Z Pana inicjatywy prowadzone są szkolenia dzieci z zakresu pierwszej pomocy na terenie Miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego.

Tak, te działania promujące ratownictwo medyczne dla dzieci i młodzieży są niezwykle ważne i potrzebne.  Zorganizowałem także  mistrzostwa w ratownictwie medycznym dla dzieci pt; "Mały Ratownik". Bylem jednym z pomysłodawców  utworzenia Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym, a także konferencji dla dyspozytorów i ratowników medycznych. Obie te formy szkolenia pracowników PRM cieszą się ogromną popularnością wśród ratowników z Polski oraz Świata. W styczniu świętujemy mały jubileusz XV edycji wspomnianych mistrzostw.

Na jakim obszarze funkcjonuje Bielskie Pogotowie Ratunkowe?

Dyspozytornia w Bielsku – Białej zarządza 25 zespołami dla populacji ok. 800 tyś mieszkańców obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki i miasto Bielsko – Biała. W Bielsku – Białej i powiecie bielskim posiadamy 10 punktów wyjazdowych z dwunastoma całodobowymi zespołami. Dodam, że BPR posiada poza branżowymi certyfikatami ISO także Certyfikat Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, a także Certyfikat FIFA do obsługi imprez masowych. Nie zaniedbujemy niczego co w konsekwencji pozwala realizować nasze swego rodzaju posłannictwo jaką jest możliwie jak najszybsza, jak najbardziej kompetentna pomoc człowiekowi  w momencie gdy najbardziej tego potrzebuje. Ta idea to już nie tylko nasza praca zawodowa, to nasza służba czy powiem nieco wzniośle nasza misja, którą staramy się możliwie najlepiej realizować.

Jakie są najbliższe wyzwania przed ratownictwem medycznym.

Powiem wprost, to cofnięcie decyzji o likwidacji dyspozytorni w Bielsku – Białej i przeniesienia jej do Katowic. Liczymy na zmianę tej centralistycznej decyzji.

Jak wygląda bieżąca współpraca z powiatem bielskim, który jest podmiotem tworzącym dla bielskiego pogotowia?

Wręcz wzorowo. Tej nagrody św Gerarda i wielu innych wyróżnień nie było by bez znakomitej współpracy ze Starostą Bielskim, Zarządem Powiatu, Radą Powiatu czy panią Naczelnik Wydziału Zdrowia. Naszą współpracę już od lat cechuje życzliwość i pełne zrozumienie naszych potrzeb, problemów które razem rozwiązujemy w jednym tylko celu: udzielenie szybkiej i skutecznej ratowniczej pomocy dla każdego kto jej potrzebuje.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: Jarosław Jesionka