• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Sesja o ochronie środowiska

25 Paź 2019

24 października miała miejsce XI sesja Rady Powiatu w Bielsku-Białej. Sesję otworzył i jej prawomocność stwierdził przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski. Informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym radnym przekazał wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński.

Część sesji poświęconą aktualnym problemom w ochronie środowiska w powiecie bielskim rozpoczął Grzegorz Gawęda przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu. Następnie głos zabrali: Barbara Adamska członek Zarządu Powiatu, Joanna Paluch kierownik delegatury Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku – Białej, Rafał Matlak przedstawiciel firmy Klimaterm z Kóz i dr n. med. Jarosław Rutkiewicz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej.

Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 przekazała Małgorzata Chrząszcz naczelnik Wydziału Edukacji.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

- rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów;

- powierzenia Gminie Wilamowice zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych   w granicach administracyjnych Gminy Wilamowice;

- zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia     20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami.

/A.M, foto: J.J/