• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

XV Zjazd Towarzystw Regionalnych za nami !

24 Paź 2019

XV Zjazd Towarzystw Regionalnych Powiatu Bielskiego odbył się w Czechowicach-Dziedzicach i został połączony z obchodami jubileuszu 60-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. odprawioną w intencji byłych i obecnych jego członków w tutejszym Kościele parafialnym pw. św. Katarzyny.

Dalsza część wydarzenia miała miejsce w sali OSP Czechowice. Po oficjalnym powitaniu gości, wśród których pojawili się m.in. członek zarządu powiatu Barbara Adamska, kierownik Biura ds. Promocji Jolanta Konior, dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek, burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny, wystąpił Chór Mieszany „Moniuszko”. Tradycyjnie, odśpiewano szczególnie wzruszającą pieśń pt. „Ojcowski Dom”. Nie zapomniano również o uczczeniu minutą ciszy zmarłej przed rokiem Teresy Marekwicy, głównej pomysłodawczyni organizacji zjazdów regionalistów. 

Następnie, dokonano wyboru Kapituły Zjazdu, w której zasiedli: Józef Stec z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda” w Buczkowicach, Dorota Surowiak z Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej oraz Irena Stekla, reprezentująca Towarzystwo Miłośników Jaworza. Wysłuchano niezwykle interesujących referatów, które wygłosili: pani Edelgarda Foltyn członkini TPCz-Dz. oraz Jacek Cwetler, kustosz czechowickiej Izby Regionalnej. 

Po tym punkcie programu, nastąpiła część podsumowująca dotychczasową działalność Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. Wręczono specjalne statuetki wszystkim jego poprzednim przewodniczącym oraz podziękowania za wieloletnią współpracę. Nie zabrakło życzeń, gratulacji i wielu ciepłych słów pod adresem gospodarzy imprezy. Jubileuszowe honory w imieniu starosty bielskiego Andrzeja Płonki, przekazała członek zarządu Barbara Adamska, która wraz z kierownikiem Biura ds. Promocji Jolantą Konior złożyła podziękowania za podejmowanie licznych inicjatyw na rzecz rozwoju oraz ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy Czechowice-Dziedzice. Wyraziła także wyrazy uznania wobec wszystkich pozostałych członków towarzystw regionalnych powiatu bielskiego za ich szczególne zaangażowanie w kultywowanie tradycji małych ojczyzn.

Na koniec obrad, odczytano wnioski Kapituły Zjazdu, które dotyczyły m.in. edukacji regionalnej jako priorytetu działalności wszystkich organizacji regionalnych. Przekazano również informację, iż kolejny Zjazd Towarzystw Regionalnych zostanie zorganizowany w przyszłym roku przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda” w Buczkowicach.

W tegorocznej edycji wydarzenia udział wzięło 30 reprezentantów stowarzyszeń i towarzystw regionalnych funkcjonujących w powiecie bielskim. Organizatorzy zapewnili nie tylko wysoki poziom merytoryczny spotkania, ale także wspaniałą atmosferę, która udzieliła się wszystkim uczestnikom.

Tekst i foto: M. Wróbel-Zyzańska