• CZECHOWICE-DZIEDZICE
  • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
  • BUCZKOWICE
  • PORĄBKA
  • SZCZYRK
  • JAWORZE
  • JASIENICA
  • KOZY
  • WILAMOWICE
  • WILKOWICE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
  • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
  • Królowały potrawy wielkanocne!
  • 1
  • 2
  • 3

Kościół w Starej Wsi miejscem ćwiczeń „NAWAŁNICA 2019”

08 Paź 2019


W ostatnim dniu września odbyła się konferencja naukowa w Starej Wsi na temat "Ochrony dziedzictwa kulturowego w sytuacjach kryzysowych" w ramach projektu "ProteCHt2save". Konferencja zorganizowana została przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej i połączona była z ćwiczeniami taktyczno-bojowymi "NAWAŁNICA 2019" w zabytkowym Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi.

Licznie przybyłych gości przywitał burmistrz miasta Wilamowice Marian Trela oraz naczelnik Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej Marek Rączka. Na początku konferencji zaprezentowano ogólne założenia projektu "ProteCHt2save" – „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiskowych”, następnie ks. Grzegorz Then – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi, przedstawił najważniejsze informacje i historię kościoła, jego zabudowań oraz opowiedział o istniejących zagrożeniach związanych z zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi. Na temat „Ochrony zabytków w świetle obowiązujących przepisów prawnych w Polsce” prelekcje przeprowadził Mariusz Godek – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej. Kolejnymi prelegentami byli Roman Dudek – kierownik Oddziału ds. Obrony Cywilnej i Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który mówił o problemach związanych z „Planami ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej w Polsce”, starszy brygadier w stanie spoczynku mgr inż. Grzegorz Fisher – rzeczoznawca w zakresie bezpieczeństwa pożarowego udzielił informacji dotyczących „Przeciwpożarowych aspektów ochrony dziedzictwa kulturowego”. Ciekawym i inspirującym elementem konferencji było przedstawienie działalności Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy przez Krzysztofa Kociołka - kierownika Punktu Kontaktowego Błękitnej Tarczy w Krakowie, emerytowanego funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej, niezależnego eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony ppoż. obiektów zabytkowych.

Po wszystkich prelekcjach odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe „NAWAŁNICA 2019”, których celem było m.in. sprawdzenie skuteczności założeń przyjętych w Planie Ratowniczym dla powiatu bielskiego i miasta Bielska-Białej, ocena stopnia przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb i podmiotów współdziałających podczas działań ratowniczo-gaśniczych; ocena stopnia przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb i podmiotów współdziałających przy konieczności ewakuacji ruchomego dziedzictwa kultury; doskonalenie współdziałania i wymiany informacji miedzy ćwiczącymi w zakresie likwidacji skutków zagrożeń, możliwości prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia w tym ruchomego dziedzictwa kultury; doskonalenia współdziałania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ze służbami, władzami samorządowymi i pomiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Jednostki biorące udział w ćwiczeniach:

  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej,
  • Posterunek Zamiejscowy JRG 2 w Czechowicach-Dziedzicach,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowicach,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Hecznarowicach,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowicach,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarzowicach,
  • Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej,
  • Rada Parafialna.

 Projekt "ProteCHt2save" realizowany jest  w 7 krajach europejskich, w tym na terenie powiatu bielskiego.  Partnerzy projektu:

  • Instytut Nauk o Atmosferze i Klimacie - Krajowa Rada ds. Badań Naukowych we Włoszech;
  • Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Czeskiej Akademii Nauk;
  • Uniwersytet Kształcenia Ustawicznego Krems Dunaj Uniwersytet Krems – Austria;
  • Powiat Bielski,
  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej;
  • Gmina Ferrara – Włochy;
  • Dzielnica Praga - Troja – Czechy;
  • Województwo Baranja – Węgry;
  • Miasto Kastela – Chorwacja;
  • Gmina Kocevje – Slowenia.

Tematem zasadniczym projektu jest wypracowanie w oparciu o dobre praktyki z różnych państw skutecznych planów i procedur do ochrony dziedzictwa kulturowego przed gwałtownymi wydarzeniami meteorologicznymi i zdarzeniami kryzysowymi. Na potrzeby projektu zostanie utworzona mapa dziedzictwa kulturowego wskazująca narażone obszary na ekstremalne zdarzenia pogodowe takie jak: powodzie, intensywne opady deszczu i pożary z powodu suszy.  Dodatkowo każdy partner przeanalizuje oraz przetestuje istniejące strategie przygotowawcze oraz plany ewakuacji na wypadek sytuacji kryzysowych dla sprawdzenia ich skuteczności.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

www.interreg-central.eu/Content.Node/ProteCHt2save.html

(tekst: M. Więzik, foto: WZK)