• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Trzy powody do świętowania w Szkole Mistrzostwa Sportowego

26 Wrz 2019

Powiatowy Zespół Placówek – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach odchodził uroczystość XX lecia funkcjonowania, ale to nie jedyny powód, który25 września br w siedzibie szkoły zgromadził wielu znakomitych gości wśród których znaleźli się starosta bielski Andrzej Płonka, przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku – Białej Jan Borowski, wiceprzewodniczący Rady Józef Herzyk, członkowie Zarządu Powiatu: Barbara Adamska, Dorota Nikiel i Grzegorz Gabor, burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy, wójtowie: Buczkowic Józef Caputa i Kóz Jacek Kaliński, radni powiatu bielskiego: Helena Byrdy Przybyła, Janina Janica – Piechota, Adam Caputa, Grzegorz Gawęda, Grzegorz Kotowicz, poseł na Sejm RP Jacek Falfus, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, uczniowie i absolwenci szkoły. Wśród obecnych na  uroczystości była  cała kadra skoczków narciarskich oraz prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.

Kolejny powód do świętowania w SMS - e  to nadanie jej imienia Polskich Olimpijczyków, a także otwarcie nowej hali sportowej wraz z zapleczem, które spełnia wszystkie potrzeby uczniów i pomaga w nauce, treningu, a także w rehabilitacji. Poświęcenia nowoczesnej hali sportowej dokonał ks biskup Piotr Greger.

Dyrektor szkoły Jarosław Konior podkreślał zasługi władz powiatu bielskiego oraz osobiście starosty A. Płonki w tym, że szkoła z roku na rok poprawiała swoją infrastrukturę edukacyjno – sportową. Dyrektor dodał, że szkołę śmiało można nazwać polską kuźnią talentów narciarskich. Na zimowych olimpiadach startowało 16 - u jej absolwentów, a Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł czy Paweł Wąsek są przyszłością polskich skoków narciarskich.

Aktualnie SMS szkoli  uczniów-zawodników w skokach oraz biegach narciarskich, kombinacji norweskiej i konkurencjach alpejskich. Organizacja i przebieg kształcenia stwarzają możliwość uczącej się młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności sportowych na kolejnych poziomach edukacji, a jej absolwentom dają szansę kontynuowania nauki na Akademii Wychowania Fizycznego lub innych uczelniach. Zawodnicy objęci są fachową opieką trenerską przy wsparciu psychologa, fizjologa i dietetyka sportu.

Obecnie Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach tworzą: Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, Internat i Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Hondrasik”. Ostatnie lata funkcjonowania placówki przyniosły wiele sukcesów sportowych wśród których najważniejsze to: mistrzostwo świata juniorów Jakuba Wolnego i drużyny z uczniami SMS Szczyrk w składzie oraz medal olimpijski Stefana Huli.

Pytany o perspektywę dla szkoły Jarosław Konior wskazuje m.in.  na potrzebę stworzenia  biegaczom narciarskim i kombinatorom norweskim nieco lepszych warunków do trenowania.

Miłym akcentem spotkania było odczytanie przez Przewodniczącego  Jana Borowskiego aktu nadania szkole  przez Radę Powiatu w Bielsku – Białej  imienia Polskich Olimpijczyków oraz odsłonięcie stosownej tablicy, a także wręczenie staroście Andrzejowi Płonce przez szefa PKOL – u złotego medalu za zasługi dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego z okazji 100 – lecia PKOL.

tekst i foto: J. Jesionka