• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Kulturalnie we Frydku-Mistku

26 Wrz 2019

 

alt

24 września b.r. odbył się wyjazd studyjny przedstawicieli powiatu bielskiego do Frydka-Mistka, gdzie zapoznano się z działalnością czeskich instytucji kulturalnych oraz zwiedzano atrakcje turystyczne regionu m.in. piękny Zamek „Hukvaldy”. Wyjazd studyjny realizowany był w ramach projektu pn. „Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska –Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Powiat bielski reprezentowali: Dorota Nikiel członek Zarządu Powiatu, radna Rady Powiatu Ewa Kmiecik-Wronowicz, koordynator projektu Jolanta Konior kierownik Biura ds. Promocji, Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki , przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, dyrektorzy i instruktorzy z placówek kulturalno-oświatowych z terenu powiatu bielskiego oraz media.

W wizycie uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Miasta Frydek-Mistek: Karel Deutcher zastępca burmistrza miasta, Pavel Osina koordynator projektu ze strony czeskiej oraz Hana Fojtíková-Windischová pracownik referatu promocji i rozwoju miasta. Podczas wizyty mieliśmy okazję odwiedzić Centrum Wolnego Czasu „Klucz” we Frydku-Mistku, gdzie dyrekcja i pracownicy zapoznali nas ze specyfiką funkcjonowania, finansowania oraz prowadzenia działalności instytucji kulturalnych w Czechach.

Wychowankowie tej instytucji mieli okazję brać udział w Polsko-Czeskich Spotkaniach Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 2019 oraz Polsko-Czeskiej Lidze Szachowej ‘2019, a instruktorzy uczestniczyli w warsztatach tanecznych i teatralnych realizowanych w ramach projektu.

Mamy nadzieję, iż w kolejnych latach współpraca pomiędzy powiatem bielskim i miastem Frydek-Mistek poszerzana będzie o kolejne projekty, ciekawe pomysły i wspólny rozwój kulturalny pogranicza polsko-czeskiego.

(tekst i foto: M. Więzik)