• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

70 lat klubu z Bujakowa

12 Cze 2019

2 kwietnia 1949 r. grupa pasjonatów założyła LZS Bujaków, pierwszym  przewodniczącym został Kazimierz Kojder.  W dniu założenia LZS Bujaków składał się z dwóch sekcji: piłka nożnej i piłki ręcznej W 1950 r  na rzecz klubu została przeznaczona nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,28 ha, a w  1953 r. nadano barwy klubowe LZS – owi Bujaków: biało-czerwone. W maju 1988 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu, które dokonując zmiany statutu ustaliło nazwę w nowym brzmieniu: Ludowy Klub Sportowy „GROŃ” Bujaków. Godnym podkreślenia jest fakt, że nazwa „GROŃ” jest konsekwencją konkursu ogłoszonego przez Prezesa klubu  Krzysztofa Laszczaka. Autorem zwycięskiej nazwy był Wiesław Zeman. W 1987 r. oddano do użytku nowy obiekt klubowy. Ponadto zakupiono na rzecz Klubu autobus do przewozu zawodników.

XXI wiek postawił zarząd Klubu przed nowym wyzwaniem. Poza szkoleniem sportowym, zachęcaniem młodzieży do uprawiania sportu, konieczne okazały się umiejętności dotyczące pozyskiwania środków finansowych na realizację celów statutowych. Efektem tego były liczne imprezy środowiskowe – festyny. Innym sposobem było docieranie do lokalnych przedsiębiorców z prośbą o finansowe bądź rzeczowe wsparcie. Niejednokrotnie członkowie zarządu i sympatycy wykładali prywatne pieniądze aby zapewnić bieżącą działalność Klubu.

W latach 2015 – 2018 zarząd Klubu wykonał, we własnym zakresie szereg prac renowacyjnych i modernizacyjnych, odświeżając szatnie, pomieszczenia klubowe, wymieniając oświetlenie, wykonując bruk wokół obiektu, czy wycinając stare drzewa i montując piłkochwyty.

Zaangażowanie działaczy sportowych zostało dostrzeżone przez mieszkańców, a wyrazem tego jest spora liczba trenujących na sportowym obiekcie, wynosząca aktualnie ponad sto osób, począwszy od dzieci pięcioletnich, a na emerytach kończąc.

Członkowie Klubu biorą aktywny udział w życiu społecznym wsi Bujaków współorganizując cykliczne imprezy sołeckie jak: Piknik Parafialny św. Urbana, Bujakowski Jarmark Bożonarodzeniowy, Dożynki czy imprezy charytatywne jak „Bieg dla Wojtka”.

Podczas uroczystości gratulacje władzom i zawodnikom klubu złożył wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, zestaw piłek przekazał specjalista ds. sportu  Starostwa Powiatowego Czesław Pszczółka. Serdeczne życzenia dalszego funkcjonowania klubu na ręce prezesa  Macieja Krakowińskiego złożył również wójt gminy Porąbka Paweł  Zemanek – przez dwadzieścia lat reprezentujący jako zawodnik klub z Bujakowa.

Jesionka