• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Jubileusz 85-lecia KGW w Porąbce

14 Maj 2019

W dniu 11 maja odbył się jubileusz 85-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Porąbce.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się w mszą świętą w intencji członkiń Koła w kościele parafialnym w Porąbce.

Po przejściu do Gminnego Ośrodka Kultury, gości przywitał krótki koncert członkiń Koła. Podczas uroczystości przybyli goście nie szczędzili słów pochwał i wdzięczności za wszystkie dotychczasowe inicjatywy i wsparcie podejmowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Porąbce. Na ręce przewodniczącej Krystyny Gałuszki płynęły podziękowania dla wszystkich członkiń. Podczas okolicznościowego wystąpienia starosta bielski Andrzej Płonka podkreślał, jak niezwykle ważną rolę pełnią członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, zarówno w ocalaniu od zapomnienia tradycji regionalnych, jak i w kształtowaniu młodego pokolenia. Podziękowania składali również: wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek, prezes Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Danuta Kożusznik, sołtys i Rada Sołecka, dyrektorzy szkół, przedstawiciele stowarzyszeń oraz zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń Wiejskich. Program artystyczny przygotował Zespół Regionalny „Porąbczanie” pod kierownictwem Romana Pękali i Barbary Gacek oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Porąbce, którzy przedstawili tradycyjne majowe obrzędy ludowe m.in. topienie Marzanny.

W trakcie uroczystości, prowadząca przybliżyła bogatą historię Koła, która rozpoczęła się w roku 1934 z inicjatywy ówczesnego kierownika Szkoły Podstawowej pana Mrozińskiego, który w tamtych czasach był głównym organizatorem życia społeczno–kulturalnego w Porąbce. Działalność Koła jest po dziś dzień bardzo różnorodna. Obecnie przede wszystkim polega ona na współpracy z innymi organizacjami działającymi w gminie Porąbka oraz przekazywaniu tradycji i obyczajów młodszym pokoleniom. Członkinie organizują spotkania i zabawy z okazji „Dnia dziecka”, „Święconego jajka” z okazji Świat Wielkanocnych, tradycyjnego „Opłatka” w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Organizują pielgrzymki do wielu miejscowości kultu religijnego oraz wycieczki krajoznawcze. Koło aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do Dożynek Gminnych i Wiejskich poprzez przygotowanie wystaw, pieczenie kołaczy, wicie wieńców oraz przygotowaniem części artystycznej związanej z wręczeniem chleba i wieńców gospodarzom dożynek. Działalność Koła miała i ma do dzisiaj duży wpływ na podnoszenie wiedzy w prowadzeniu gospodarstw przez gospodynie poprzez organizowanie różnego rodzaju kursów tj. uprawa roślin, hodowla zwierząt czy kursy gotowania. Aktywnie bierze udział w przeglądach potraw regionalnych m.in. w „Kulinarnym Dziedzictwie Powiatu Bielskiego”. W roku 2004 KGW z Porąbki otrzymało nagrodę „Srebrnej Róży”, natomiast w 2009 roku zdobyło tytuł „Porąbczanin roku 2009” .

W pamiątkowej księdze Koła można było znaleźć wiele życzeń i ciepłych słów płynących w kierunku członkiń Koła. Dołączając się do wszelkich gratulacji i wielu życzeń, warto podkreślić działalność i serce jakie wkładają członkinie KGW w pomoc mieszkańcom gminy i powiatu bielskiego, cytując świętego Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”.

(tekst i foto: M. Więzik)