• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Biblioteki roku

13 Maj 2019

Biblioteką roku 2018/2019 zostały ex aequo dwie gminne biblioteki publiczne: w Buczkowicach i w Jasienicy.

Konkurs Najlepsza biblioteka w powiecie bielskim organizuje co roku starosta bielski przy współpracy przy współpracy z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej i Książnicy Beskidzkiej.

Nadrzędnym celem konkursu finansowanego ze środków powiatu bielskiego jest poprawa funkcjonowania oraz zwiększenie konkurencyjności usług świadczonych przez poszczególne placówki biblioteczne w naszym powiecie, a co za tym idzie zwiększenie liczby czytelników.

Tegoroczna, XIX edycja konkursu miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej i została zorganizowana przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wilkowicach. Honorowy patronat przyjęła Joanna Pasztaleniec –Jarzyńska przewodnicząca Zarządu Głównego SBP , patronat medialny ogólnopolski portal bibliotekarski sbpp.pl.

Gości przywitał dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek, który również spotkanie prowadził , a towarzyszyła mu dyrektor GBP w Wilkowicach Aleksandra Szymik – Caputa.

Nagrody wręczali: członkowie Zarządu Powiatu Dorota Nikiel i Grzegorz Gabor oraz wójt gminy Wilkowice Janusz Zemanek.

Na uroczystości obecni byli także: radna Rady Powiatu Janina Janica - Piechota i przewodniczący Rady Gminy Wilkowice Marcin Kwiatek

Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii Artura Strąka „Taniec. Stan umysłu” oraz „Lekcja z Fałatem” – malarstwo artystów z Pracowni Sztuk Pięknych z grupy malarskiej przy SCK „Best” w Bielsku – Białej.

Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 10 bibliotek gminnych, a komisja powołana przez przewodniczącą Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej w składzie: przewodniczący komisji: Alina Macher- przedstawiciel Starostwa Powiatowego, członkowie:   Łucja Ruchała – przewodnicząca Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku – Białej, Sabina Konior i Ewa Troneczek – przedstawicielki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarządu Oddziału w Bielsku-Białej, dokonała w trakcie wizytacji w dniach 3, 4, 5 kwietnia 2019 roku oceny działalności bibliotek zgłoszonych do konkursu. Podstawą oceny były jakość i różnorodność oferty oraz przedstawiona w tym zakresie dokumentacja.

Komisja przyznała I miejsce Gminnej Bibliotece Publicznej w Buczkowicach ex aequo Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy za wielokierunkową działalność placówki, wzorową współpracę z lokalnym środowiskiem – tworzenie kulturowej przestrzeni publicznej dla mieszkańców oraz wysokie wskaźniki czytelnicze. II miejsce Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach za stosowanie nowoczesnych technik w pracy z czytelnikiem oraz propagowanie regionalizmu.

 III miejsce przypadło Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworzu za stosowanie nowoczesnych technik w pracy z czytelnikiem oraz współpracę z lokalnym środowiskiem.

Wyróżniono Gminną Bibliotekę Publiczną w Bestwinie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilkowicach za szeroką działalność propagującą regionalizm oraz wysokie wskaźniki czytelnicze, Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach za szeroką działalność edukacyjno-kulturalną oraz wysokie wskaźniki czytelnicze i Gminną Bibliotekę Publiczną w Porąbce za kreatywność w tworzeniu przyjaznej przestrzeni dla użytkowników biblioteki.

Komisja postanowiła także przyznać dyplomy uznania za zaangażowanie i podejmowane inicjatywy na rzecz środowiska oraz nagrody rzeczowe dla: Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczyrku i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilamowicach.

Po raz kolejny na uroczystości akcentowano, że wszystkie zgłoszone do konkursu biblioteki wykazują się kreatywnością działania, aktywnością, pomysłowością oraz posiadają swój specyficzny, regionalny charakter, odpowiadając zapotrzebowaniom lokalnych środowisk.

/A.Macher, foto: M. Więzik/