• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

05 Gru 2018

3 grudnia w siedzibie Komendy Straży Pożarnej w Bielsku – Białej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Posiedzenie otworzył i gości przywitał starosta bielski Andrzej Płonka, który oddał przewodniczenie obradom Aleksandrowi Radkowskiemu naczelnikowi Wydziału Zarzadzania Kryzysowego.

Obrady rozpoczęły się od przekazania informacji o wprowadzeniu przez premiera Rządu RP pierwszego stopnia alarmowego ALFA na terenie województwa śląskiego i miasta Krakowa.

Ostrzeżenie zostało wprowadzone w związku z Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Wprowadzenie stopnia alarmowego ALFA w okresie od 26 listopada do 15 grudnia 2018 roku ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych, kierowanym przede wszystkim do służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej w celu zachowania szczególnej czujności w okresie obowiązywania

W dalszej części obrad informację o przygotowaniu dróg powiatowych do sezonu zimowego 2018/2019 zreferował dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Wiesław Kubiś.

Informacje bieżące przedstawicieli służb powiatowych o stanie aktualnych zagrożeń przekazali: Powiatowy Lekarz Weterynarii Zenon Dobija, który omówił stan zagrożenia groźną zakaźną chorobą zgnilcem amerykańskim wśród pszczół, która wprawdzie bezpośrednio nie zagraża człowiekowi, ale powoduje w środowisku znaczne uciążliwości związane z zapylaniem roślin. Omówiono również zagrożenie wirusową chorobą świń tzw. afrykańskim pomorem świń - ASF.

Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jarosław Rutkiewicz omówił statystyki na przestrzeni ostatnich lat zachorowań na wysoce zakaźną chorobę - odrę wśród mieszkańców naszego kraju, w tym powiatu bielskiego.

Informację o jakości wód w rzekach powiatu bielskiego zaprezentowali przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Bielsku-Białej.

Na zakończenie posiedzenia podsumowania działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dokonał jego przewodniczący, starosta bielski Andrzej Płonka.

 /A. Macher/