• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

05 Gru 2018

W dniu 5 grudnia 2018 r. ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bielskiego na rok 2019 w zakresie:

 • WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ,
 • KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO,
 • TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA.

Oferty można składać do dnia 4 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Piastowska 40 osobiście w godzinach pracy urzędu lub pocztą (decyduje data wpływu).

Uchwała, treść ogłoszenia oraz wzór oferty wraz z instrukcją wypełniania, znajdują się w zakładce: Ogłoszone konkursy na rok 2019