• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

I sesja Rady Powiatu w VI kadencji

22 Lis 2018

Dzisiaj 22 listopada odbyła się I sesja VI kadencji Rady Powiatu Bielskiego zwołana przez Komisarza Wyborczego w Bielsku – Białej.

Sesję otworzył i jej prawomocność stwierdził radny senior Jan Stanclik, który prowadził obrady sesyjne do czasu wyboru przewodniczącego Rady Powiatu.

Na sesję przybyli Ryszard Brygier komisarz wyborczy i Andrzej Adamek dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej, którzy wręczyli radnym zaświadczenia o wyborze na radnego powiatu. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie radnych.

W następnej kolejności powołano Komisję Skrutacyjną do głosowań tajnych. W jej skład weszli: Helena Byrdy – Przybyła, przewodnicząca, Janina Janica – Piechota, Grzegorz Gawęda i Wojciech Zawada.

Radni w głosowaniu tajnym wybrali przewodniczącego Rady Powiatu. Został nim Jan Borowski, który funkcję tę pełnił również w V kadencji Rady Powiatu w Bielsku – Białej.

Następnie po podjęciu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku – Białej, radni w głosowaniu tajnym wybrali starostę bielskiego. To zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko ponownie powierzono Andrzejowi Płonce, który z powiatem bielskim związany jest od samego początku funkcjonowania samorządu powiatowego, najpierw jako członek Zarządu Powiatu, potem jako wicestarosta, a od 2002 roku nieprzerwanie pełni funkcję starosty bielskiego.

Po podjęciu uchwały w sprawie wyboru starosty bielskiego, radni podjęli uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie na rok 2019 oraz omówili zmiany do Statutu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Po raz pierwszy obrady sesji były nagrywane i transmitowane przez Internet (system eSesja).

/A. Macher, foto: J. Jesionka/