Biuro Pełnomocnika Zarządu ds. Oświaty

43 300 Bielsko - Biała ul. Piastowska 40
Telefon (33) 81 36 862

Biuro Pełnomocnika Zarządu ds. Oświaty zajmuje się całokształtem spraw związanych z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w Bielsku-Białej.


Pełnomocnik Zarządu
Zofia Jonkisz
Tel. (33) 8136 - 862, pok. 235
Do zadań Pełnomocnika Zarządu ds. Oświaty należy realizacja całokształtu spraw związanych z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu oraz kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego, dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii

Sprawy dotyczące prowadzenia szkół i placówek oświatowych przez Powiat Bielski
Tel. (33) 813-68-63, pok. 226