Zarząd Dróg Powiatowych

ul.Regera 81
43- 300 Bielsko- Biała
Telefon (33) 818 - 40 - 33, (33) 818 - 34 - 74
Dyrektor
Wiesław Kubiś