Firma Roku 2017 - zapraszamy przedsiębiorców do udziału

Bielsko-Biała i powiat bielski mogą pochwalić się wieloma aktywnymi, dynamicznymi i innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Wiele z nich co roku bierze udział w konkursie „Firma Roku”.O kolejnej edycji prestiżowego konkursu z Januszem Targoszem, prezesem Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej rozmawia Mirosław Galczak.

- Od jak dawna organizowany jest Konkurs Firma Roku?

- Konkurs organizujemy od 2010 roku, obecnie w tym projekcie działamy wspólnie z prezydentem Bielska-Białej Jackiem Krywultem oraz starostą bielskim Andrzejem Płonką. Będzie to już ósma edycja Konkursu „Firma Roku”, tym razem pod hasłem: „Samorządy-Przedsiębiorcom”. Uroczystość wręczania nagród będzie świętem przedsiębiorczości czyli tych, których codzienna, ciężka, często połączona z ryzykiem finansowym praca wpływa na prężny rozwój regionu.

- Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie?

- Kandydatury mogą zgłaszać małe (w tym mikroprzedsiębiorstwa i zakłady rzemieślnicze), średnie oraz duże firmy działające na terenie miasta Bielsko-Biała oraz powiatu bielskiego. Zgłoszenia można składać do 31 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, w Wydziale Promocji Miasta, Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej oraz w biurze Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 19.

- Co szczególnie w typowaniu zgłoszonych w konkursie firm do wyróżnień i nagród brane będzie pod uwagę?

- Tytuł „Firma Roku 2017” nadawany w ramach Konkursu promuje aktywne, dynamiczne firmy handlowe, produkcyjne oraz usługowe i jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym. Zachęcam do udziału również firmy, których potencjał mogliśmy poznać podczas czerwcowej konferencji „Sąsiedzi Sąsiadom”. Spotkanie na Stadionie Miejskim pokazało, że jako region możemy pochwalić się wieloma innowacyjnymi przedsiębiorstwami. W typowaniu zgłoszonych w konkursie firm do wyróżnień i nagród brane będą pod uwagę: wzrost wartości sprzedaży, wzrost zatrudnienia, wartość inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, działalność na rzecz promocji regionu, działania proekologiczne, działalność sponsoringowa i charytatywna, działania na rzecz tworzenia stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Przy ocenie uwzględnione zostaną także certyfikaty potwierdzające poziom metod zarządzania i kontroli jakości oraz wytwarzanych produktów i świadczonych usług. Poza punktacją wynikającą z tych kryteriów uwzględniane będą dodatkowe aspekty, takie jak opinia środowiska czy tradycje firmy.

- Jakie nagrody przewidziano dla laureatów?

- Kapituła konkursu, złożona z prezydenta Bielska-Białej, starosty bielskiego oraz prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu przyzna następujące nagrody: Firma Roku 2017 Miasta Bielska-Białej, Firma Roku 2017 Ziemi Bielskiej oraz wyróżnienia. Kapituła może również przyznać (i corocznie przyznaje) nagrodę specjalną „Złoty Dedal” dla najlepszej firmy regionu. Autorką statuetek - rzeźb Dedala - wręczanych nagrodzonym jest bielska rzeźbiarka Lidia Sztwiertnia, tym samym nagrody oprócz wartości prestiżowej mają również wartość artystyczną.

- Przedsiębiorcom zainteresowanym konkursem nie pozostało więc wiele czasu na zgłoszenie, bo już tylko 2 tygodnie?

- Tak. Dlatego wszystkim zainteresowanym polecamy skorzystanie z ogłoszenia z załączonymi dokumentami konkursu (formularz zgłoszenia i regulamin) zamieszczonego na stronach internetowych wymienionych urzędów jak również na stronie Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej: www.cci.pl.