Ogłoszenia Na Rok 2013

Konkursy ofert 2013

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych w 2013 roku


- Ogłoszenie konkursu
- Regulamin konkursu
- Sposób przekazania i rozliczenia dotacji
- Oferta – wzór
- Sprawozdanie wzór
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w latach 2014 – 2018 w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej.

- Ogłoszenie konkursu
- Sposób przekazania i rozliczenia dotacji
- Oferta – wzór
- Załącznik nr 1 do oferty
- Sprawozdanie kwartalne – wzór
- Sprawozdanie miesięczne z wyk. wydatków

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku.

- uchwała konkurs kultura 2013
- Załącznik nr 1 do uchwały ogłoszenie konkursu kultura 2013
- Załącznik nr 2 do uchwały - sposób przekazania i rozliczenia dotacji kultura 2013
- oferta wzór
- umowa wzór
- Załącznik nr 1 do umowy –zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- załącznik nr 2 do umowy - zaktualizowany harmonogram wzór
- załącznik nr 3 do umowy - zaktualizowany kosztorys wzór
- sprawozdanie wzór


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku.

- uchwała konkurs sport 2013
- Załącznik nr 1 do uchwały ogłoszenie konkursu sport 2013
- Załącznik nr 2 do uchwały - sposób przekazania i rozliczenia dotacji sport 2013
- oferta wzór
- umowa wzór
- Załącznik nr 1 do umowy - zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- załącznik nr 2 do umowy - zaktualizowany harmonogram wzór
- załącznik nr 3 do umowy - zaktualizowany kosztorys wzór
- sprawozdanie wzór


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2013 roku.

- uchwała konkurs turystyka 2013
- Załącznik nr 1 do uchwały ogłoszenie konkursu turystyka 2013
- Załącznik nr 2 do uchwały - sposób przekazania i rozliczenia dotacji turystyka 2013
- oferta wzór
- umowa wzór
- Załącznik nr 1 do umowy –zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- załącznik nr 2 do umowy - zaktualizowany harmonogram wzór
- załącznik nr 3 do umowy - zaktualizowany kosztorys wzór
- sprawozdanie wzór