Nabór do Komisji Rok 2018


INFORMACJA O POWOŁANIU KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO W 2017 ROKU W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

- Uchwała nr 8_2018 o powołaniu komisji konkursowych 2018.pdf
- Załącznik nr 1 regulamin komisji konkursowych.pdfOGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO NA ROK 2018 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

- Ogłoszenie nabór do komisji 2018.pdf
- Załącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji do opiniowania ofert kultura, turystyka, sport 2018.doc
- Załącznik 2 do naboru - regulamin 2018.pdf