• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2
ZMIANA GODZIN DYŻURU W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W WILAMOWICACH W DNIU 2 LISTOPADA 2018 r.
Dnia 2.11.2018 r. ( piątek) w związku ze skróconym czasem pracy Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 – nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w godzinach 9:00-13:00.

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Bezpieczne gospodarstwa rolne

11 Cze 2018

W XVI Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” nagrodę starosty bielskiego i I miejsce w powiatowej edycji zajęło gospodarstwo Władysława i Joanny Zemanek z Hecznarowic.

W siedzibie Starostwa 8 czerwca uroczyście podsumowano tegoroczny konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne, który organizuje Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jego celem jest popularyzacja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolniczych oraz edukacja w zakresie zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Kierownik bielskiej placówki KRUS-u Sławomir Mamorski z dumą podkreślał, że liczba wypadków w rolnictwie dzięki działaniom prewencyjnym zmniejszyła się o 33% .

Do etapu regionalnego zakwalifikowały się 3 gospodarstwa z naszego powiatu. Pierwsze miejsce zdobyło wspomniane gospodarstwo państwa Zemanków z Hecznarowic, największe spośród zgłoszonych do konkursu, o powierzchni 22 hektarów i nastawione na produkcję trzody chlewnej, przede wszystkim tuczników.

Zaproszeni goście, wśród nich dyrektor Oddziału Regionalnego w KRUS-u w Częstochowie Piotr Dobosz, przedstawiciel Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, Państwowej Inspekcji Pracy, spółek wodociągowych oraz Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej Stefan Haczek, radna wojewódzka Danuta Kożusznik prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Danuta Kożusznik, przewodnicząca Rady Kobiet w Jasienicy Genowefa Kopeć podkreślali, że prewencja jest tańsza niż walka ze skutkami wypadków przy pracy, a bezpieczne gospodarstwo rolne to także ładne i estetyczne gospodarstwo.

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego D. Kożusznik zachęcała również do udziału w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski naszego województwa w 4 kategoriach, w tym „Najpiękniejsza zagroda wiejska”.

Nagrody laureatom konkursu i spotkanie prowadził wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński. II miejsce w tegorocznym konkursie przypadło Marcinowi Jakubcowi z Rybarzowic zajmującemu się hodowlą bydła mlecznego, a III miejscem nagrodzono Andrzeja i Gabrielę Wieja z Jasienicy, gospodarstwo o profilu mieszanym, specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej i uprawie zbóż.

Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy, bo to nie tylko konkurs o ważnej społecznie randze, ale wymagający wielkiej mobilizacji.

/Tekst i foto: A. Macher/