• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • Dożynki
 • 1
 • 2
 • 3
UWAGA!!!
AWARIA SYSTEMU POJAZD I KIEROWCA
Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD STAROSTWA POWIATOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OBSŁUGA SPRAW W REJESTRACJI POJAZDÓW I CZĘŚCIOWO W PRAWACH JAZDY W BIELSKU-BIAŁEJ ORAZ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH JEST NIEMOŻLIWA DO ODWOŁANIA
Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA!!!
W związku z planowaną przerwą techniczną w działaniu systemu teleinformatycznego
w dniach 20 i 21 września 2018 (czwartek , piątek) nie będzie prowadzona obsługa klientów w Wydziale Geodezyjno-Kartograficznym.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Marcowa sesja Rady Powiatu

29 Mar 2018

29 marca sesja Rady Powiatu rozpoczęła się od uroczystego wręczenia Szpitalowi Pediatrycznemu certyfikatu potwierdzającego spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

Głos zabrał Michał Bedlicki, zastępca dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, który podkreślił: Przystępując do certyfikacji akredytacyjnej szpital musi spełnić ponad dwieście standardów, które dotyczą oceny jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa pacjentów i właściwej nad nimi opieki. Certyfikat akredytacyjny jest potwierdzeniem tego, co w szpitalu dzieje się pod kątem jakości i bezpieczeństwa pacjentów. Jego posiadanie oznacza większą koncentrację nad realizacją procedur jakościowych, sprawdzanie tego, czy procedury te wykonywane są poprawnie, analizowanie własnej działalności klinicznej, wyszukiwanie w niej słabych punktów i modyfikowanie codziennego funkcjonowania szpitala tak, aby takich zagrożeń było jak najmniej.

M. Bedlicki na ręce dyrektora Szpitala Pediatrycznego Ryszarda Odrzywołka oraz przedstawicieli lekarzy i pielęgniarek, a także starosty bielskiego Andrzeja Płonki przekazał certyfikat akredytacyjny, sygnowany przez Ministra Zdrowia.

Dyrektor R. Odrzywołek powiedział: Droga do tego certyfikatu wymagała od nas wielkiego wysiłku. W efekcie wymagało to zaangażowania całego personelu naszego szpitala. Ważnym elementem tej wspólnej dyskusji były tak zwane zdarzenia niepożądane w opiece medycznej, chodzi o nie tylko o coś co potocznie nazywa się błędem lekarskim, ale także o sytuacje, gdy takie samo leczenie przy takiej samej diagnozie daje inne skutki. Przygotowywaliśmy się do tego, aby takie niepożądane zdarzenia przewidywać i postępować tak, aby do nich nie dochodziło.

 Gratulacje dyrekcji i całemu zespołowi bielskiego Szpitala Pediatrycznego złożył również przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski.

Następnie radna Sejmiku Wojewódzkiego Ewa Żak z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy przekazała radnym serdeczne życzenia świąteczne.

Tradycyjnie po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji starosta bielski Andrzej Płonka przekazał informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.

W dalszej kolejności informację Powiatowego Rzecznika Konsumentów na temat działalności w 2017 roku przekazała radnym Irena Krzanowska.  W roku ubiegłym Rzecznik odnotował 5356 zgłoszeń konsumenckich w formie pisemnej – 404, osobistej – 1241, telefonicznej – 3312, drogą elektroniczną – 399. W sprawach tych Rzecznik pomagał konsumentom redagować pisma reklamacyjne, przedprocesowe i procesowe. Wskazywał również instytucje właściwe do rozstrzygnięcia problemów niekonsumenckich. Jednak podstawową formą świadczenia pomocy było udzielanie porad telefonicznych, bezpośrednich i za pośrednictwem Internetu. Rzecznik występował też do przedsiębiorców z interwencją, w tym zakresie na 398 sprawy, w których podejmowano interwencję i na które otrzymano odpowiedź przedsiębiorcy. W roku 2017 dominowały zgłoszenia dotyczące: usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej jak i komórkowej oraz skargi na sprzedawców energii elektrycznej, a także nieprawidłowości w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

- zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej;

- powierzenia Gminie Wilkowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;

- powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;

- określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bielskiego;

- zmiany uchwały Nr V/51/322/18 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  na dofinansowanie zadania  pn.: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 40 w Bielsku – Białej”;

- zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm.;

zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn.zm.

Więcej w kolejnym numerze biuletynu informacyjnego "Mój Powiat"

/A. Macher, foto: J. Jesionka/