• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2
UWAGA !
INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 13.11.2017 r.
MINISTERSTWO CYFRYZACJI WPROWADZIŁO NOWY
SYSTEM REJESTRACJI I OBSŁUGI POJAZDÓW: „CEPIK 2.0”.
W ZWIAZKU Z TYM, WYSTĘPUJĄ
UTRUDNIENIA W OBSŁUDZE KLIENTÓW.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

12 Lut 2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej  

Starosta Bielski

podaje do publicznej wiadomości informację o części nieruchomości   stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej: działka 1179/27, obręb: 0005,Kaniów, jednostka ewidencyjna: 240202_2,Bestwina, powiat: bielski, województwo: śląskie; księga wieczysta: LWH 440  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Powierzchnia nieruchomości: 0,1557ha.
 3. Opis nieruchomości: działka niezagospodarowana, położona w rejonie Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: część nieruchomości tj. dz. 1179/27 o pow. 0,1557ha, obręb Kaniów przeznaczona jest do oddania w dzierżawę, na cele związane z prowadzeniem działalności lotniczej.
 5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz miesięczny 100,00zł + VAT.
 6. Termin wnoszenia opłat: 21 dni od daty wystawienia faktury.
 7. Zasady aktualizacji: waloryzacja o dodatni wskaźnik cen towarów i usług ogłaszany przez GUS.
 8. Część nieruchomości oznaczona jako dz. 1179/27 obręb Kaniów przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.