• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2

Dla profesjonalnych strażaków

10 Maj 2017

Na konkurs powiatowy „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” wpłynęły 233 prace w czterech kategoriach wiekowych. Pierwszym etapem tego typu rywalizacji są właśnie eliminacje powiatowe. Konkurs w kraju ogłosił Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego w Urzędach Wojewódzkich i Starostwach Powiatowych.

Z laureatami 9 maja w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej spotkali się: starosta bielski Andrzej Płonka, komendant miejski PSP Zbigniew Mizera i naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym Aleksander Radkowski, który przybliżył zebranym strukturę działania i sposób funkcjonowania staży pożarnej w gminach, mieście i powiecie bielskim, a także wytłumaczył ideę konkursu. Konkurs zgodnie z regulaminem uwrażliwia na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia oraz promuje wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Ważne były przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi, realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz pokazanie ich podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Starosta bielski Andrzej Płonka gratulował dzieciom i młodzieży nagród i wyróżnień, zachęcał do działalności w młodzieżowych drużynach pożarniczych.

Po uroczystości wręczenia nagród laureaci wraz z opiekunami mogli zwiedzić strażnicę i podziwiać jej nowoczesny sprzęt gaśniczo – ratunkowy.

W pierwszej kategorii wiekowej I miejsce zdobyła Zofia Wieczorek – Pielech z Przedszkola Publicznego w Szczyrku, II – Michał Łukasik z SP nr 1 w Kozach, III miejsce – Anita Iskrzycka z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bronowie oraz wyróżniono Martę Ponc z SP nr 2 w Kozach i Dominikę Nalborczyk z SP w Czańcu.

W II kategorii wiekowej I miejsce przypadło Marcie Żmudzie z SP w Starej Wsi, II miejsce otrzymał Jakub Pach z SP w Wilkowicach, III miejsce Filip Matuszek z SP nr 1 w Kozach oraz wyróżniono Dominikę Rachwał z SP w Czańcu i Mateusza Grulicha z SP w Świętoszówce.

W grupie trzeciej – gimnazjalistów I miejsce zdobyła Joanna Bogacz z Zespołu Szkół w Zabrzegu, II miejsce - Weronika Kopeć z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach, a III miejsce – Joanna Hrapkowicz z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czańcu, wyróżniono Justynę Pudłowską z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach i Sylwię Gibas z Publicznego Gimnazjum w Czańcu.

W grupie czwartej nagrody otrzymali Lena Stwora i Michał Huczek z Publicznego Przedszkola w Kobiernicach.

Wyróżniono także nagrodą miesięcznika „Mój Powiat” cztery osoby: Magdalenę Pietrzyk z SP w Pisarzowicach, Zuzannę Adamus z SP w Czańcu, Wiktorię Ciesielczyk z Zespołu Szkół w Zabrzegu i Oliwię Ogórek z SP w Kobiernicach.

Prace laureatów powiatowej edycji zostały zakwalifikowane do edycji wojewódzkiej i przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 /Tekst i foto: Alina Macher/